Formació

És molt important dedicar un temps per a la formació del personal,adquirint els coneixements bàsics per desenvolupar les diferents tasques de neteja a les àrees corresponents.

En alguns casos será un treball molt exigent (hospitals,laboratoris,alimentació,etc) per això la preparació serà necessària.